نویسنده = ملک محمدی، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه احساس آلودگی صوتی و احساس بروز رفتارهای خشونت آمیز میان ساکنین سایت‌های عمرانی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3257-3263

الهه پهلوان؛ بهرام ملک محمدی؛ حسن هویدی؛ اسماعیل صالحی