نویسنده = علیرضا اکبرزاده
تعداد مقالات: 2
1. سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی با قلیایی‌سازی محلول فروشستۀ اسیدی کائولنِ تکلیس شده

دوره 1، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 11-17

ایرج مسگرزاده؛ علیرضا اکبرزاده؛ رحمت اله رحیمی


2. نانوذرات نقره حاصله از عصاره بلوط: راه حل محلی مشکلات رودخانه قره‌سو

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 53-58

ایرج مسگرزاده؛ علیرضا اکبرزاده؛ رحمت اله رحیمی