نویسنده = کرباسی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تغییر ویسکوزیته خوراک و دمای آلاینده واحد تولیدی فرآورده سنگین نفتیHVO بر میزان انتشار آلاینده CO با رویکرد کاهش مصرف انرژی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3136-3141

سید باهر شفایی؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ محمد جواد امیری


2. بررسی ژئوشیمی زیست محیطی عناصر سمی در ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 57-66

عبدالرضا کرباسی؛ راضیه لک؛ مهسا سنایی