نویسنده = محبوبه ربانی
تعداد مقالات: 2
1. تخریب فتوکاتالیزگری آلاینده زیست محیطی توسط میکروکره های قاصدکی شکل CuO سنتزشده به روش ‌‌هم‌رسوبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 721-728

روح اله رحمانی فرد؛ احسان عباسی؛ محبوبه ربانی