نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استانداردهای میزان تشعشع فرستنده های رادیو و تلویزیون در ایران و جهان

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 86-75

مصطفی محمدی؛ احمد میرباقری؛ سیده زهرا جلیل زاده شیروانی