نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 546-555

نادیا داری پور؛ سعید امان پور