نویسنده = مهرداد نهاوندچی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 659-672

فائزه چهرآذر؛ مهرداد نهاوندچی؛ جهانبخش بالیست؛ محمد جواد امیری