نویسنده = جهانتیغ پور، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش پیوندهای روستایی- شهری در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان پشته زیلایی، شهرستان دهدشت)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 556-570

سروش سنایی مقدم؛ محمد رضا شفیعی؛ علی جهانتیغ پور؛ بهروز محمدی یگانه