نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 756-768

حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اکبر یاسیان؛ مهرداد محمد مرادیان


2. برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 712-720

عامر نیک پور؛ اکبر یاسیان؛ مصطفی صفایی رینه