نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 712-720

عامر نیک پور؛ اکبر یاسیان؛ مصطفی صفایی رینه