نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 802-811

اسفندیار نائیجی؛ علیرضا نورپور؛ حسین قنواتی؛ بهزاد جوادیان