نویسنده = آزاده نکوئی اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. مکان‌یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از داده‌های منطقه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای در استان یزد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1130-1141

سیروان زارعی؛ امیر زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ وحید کاکاپور؛ بهاره کنعانی


2. مکان یابی اراضی مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های منطقه ای و تصاویر ماهوارهای در استان یزد

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 840-850

امیر زارعی؛ سیروان زارعی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ یحیی میرشکاران؛ وحید کاکاپور؛ صادق طالبی؛ بهاره کنعانی