نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 862-868

محمود میربلوچزهی؛ بابک توکلی؛ جواد ترکمن