نویسنده = نوروزی، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل روند پارامترهای اقلیمی استان خوزستان با استفاده از آزمون من کندال(TFPW-MK)

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 884-895

مینا ترکمان؛ علی اکبر نوروزی؛ مهدی همایی


2. مدیریت رواناب شهری در توسعه پایدار و محیط زیست

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1100-1107

هادی شوکتی؛ مهدی کوچک‌زاده؛ علی اکبر نوروزی