نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند پارامترهای اقلیمی استان خوزستان با استفاده از آزمون من کندال(TFPW-MK)

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 884-895

مینا ترکمان؛ علی اکبر نوروزی؛ مهدی همایی