نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر رطوبت بر توزیع اندازه ی ذرات معلق حاصل از افشانه های مختلف

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1291-1298

فاطمه قیسوندی؛ جلیل صحرایی؛ آرش غریبی؛ مژگان بهرامی


2. بررسی کیفیت هوای داخلی یک پارکینگ طبقاتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1389-1400

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی


4. ارزیابی کیفیت هوای داخلی منازل مسکونی در کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1002-1012

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی