نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 991-1001

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبزی؛ محمد فیاض محمدی