نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی هیدرودینامیک جریانات جزرومدی در محل تلاقی رودخانه‌های کارون و اروند

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1599-1613

محمد خوش خواهش؛ ابوالفضل دلبری؛ محمد فیاض محمدی


2. مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 991-1001

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبزی؛ محمد فیاض محمدی