نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. شبیه سازی هیدرودینامیک جریانات جزرومدی در محل تلاقی رودخانه‌های کارون و اروند

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1599-1613

محمد خوش خواهش؛ ابوالفضل دلبری؛ محمد فیاض محمدی


2. بررسی اثرجزر و مد بر فرایند رسوب گذاری در اسکله شماره 38 بندر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1832-1841

تاجماه دهدشتی؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد فیاض محمدی


3. مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 991-1001

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبزی؛ محمد فیاض محمدی