نویسنده = ������������ ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کیفیت هوای داخلی یک پارکینگ طبقاتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1389-1400

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی


2. ارزیابی کیفیت هوای داخلی منازل مسکونی در کرمانشاه

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1002-1012

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی