نویسنده = فرهام امین شرعی
تعداد مقالات: 4
4. ارزیابی چرخه حیات پسماند شهری شهرستان نجف آباد با استفاده از نرم افزار IWM-1

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1381-1388

فرهام امین شرعی؛ هستی طاهری