نویسنده = ������������ ��������������
تجزیه و تحلیل توسعه رویکرد اکولوژی صنعتی در معادن زغال سنگ مطالعه موردی: معدن زغالسنگ پروده طبس

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 1949-1962

نسیم هاشمی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ احمدرضا یاوری