نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1236-1249

محمد عزیزی؛ حیدر اسماعیل پور؛ سعید مظلومیان