نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهبردی کاهش پسماند خطرناک خانگی در مبدا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1250-1260

زهرا نگارش؛ زهرا قاسمی دستگردی