نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رطوبت بر توزیع اندازه ی ذرات معلق حاصل از افشانه های مختلف

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1291-1298

فاطمه قیسوندی؛ جلیل صحرایی؛ آرش غریبی؛ مژگان بهرامی