نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه کارایی انواع روش‌های درخت تصمیم و حداکثر احتمال جهت استخراج نقشه‌ی کاربری اراضی در مناطق خشک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1459-1468

فاطمه هوشمندزاده؛ محمدرضا یزدانی؛ فهیمه عربی