نویسنده = �������� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. برآورد آلبیدوی سطح زمین در کاربری ها مختلف اراضی در دشت یزد- اردکان

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2394-2403

حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ فهیمه عربی علی آباد


2. مقایسه کارایی انواع روش‌های درخت تصمیم و حداکثر احتمال جهت استخراج نقشه‌ی کاربری اراضی در مناطق خشک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1459-1468

فاطمه هوشمندزاده؛ محمدرضا یزدانی؛ فهیمه عربی