نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین سبز در دستیابی به صنعت ساخت و ساز پایدار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2093-2106

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی


2. تحقق امنیت آبی در سازه‌های آبی تاریخی شهرهای کویری(مطالعه موردی شهر یزد)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1512-1522

مهدی یزدیان؛ مهجبین ردایی؛ حسین زکی زاده