نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه و ارزیابی متغیرهای خانواده و عوامل اجتماعی تاثیر گذار در رفتار زیست محیطی دانش آموزان شهر اسلام‌آباد غرب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1871-1887

جمال نجفی؛ منصور میرزایی؛ آزاده حسین پور؛ آذر حسین پور


2. شناسایی و تحلیل مولفه های حفاظت از محیط زیست توسط مدارس با استفاده از تکنیک دلفی فازی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1768-1782

آزاده حسین پور؛ جمال نجفی؛ منصور میرزایی