نویسنده = حسین پور، آذر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و ارزیابی متغیرهای خانواده و عوامل اجتماعی تاثیر گذار در رفتار زیست محیطی دانش آموزان شهر اسلام‌آباد غرب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1871-1887

جمال نجفی؛ منصور میرزایی؛ آزاده حسین پور؛ آذر حسین پور