نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پاسخ رشدی و غلظت عناصر غذایی گیاه کلزا به تلقیح با باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در یک خاک آلوده به آرسنیک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1490-1502

سیده پریسا خسروی؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ محمد بابااکبری