نویسنده = احمدی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. سنجش پایداری اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3012-3021

محمد علی جعفری؛ بتول غفاری خواه؛ امیر احمدی