نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر اقتصادی گرد و غبار بر درآمد کشاورزان شهرستان نیمروز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 3956-3962

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ فهیمه بزی


2. Evaluating the Environmental Efficiency of Iran Rapeseed Workers with Slack-Based Measure (SBM)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2144-2153

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ احمد اکبری