نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. Evaluating the Environmental Efficiency of Iran Rapeseed Workers with Slack-Based Measure (SBM)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2144-2153

محمد نوروزیان؛ سید مهدی حسینی؛ احمد اکبری