نویسنده = ������ ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سطح آگاهی و پتانسیل زنان در حفاظت از محیط‌زیست- مطالعه موردی شهر زنجان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1935-1942

آزاده توکلی؛ عبدالحسین پری زنگنه