نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. اندازه گیری باقیمانده سم دیازینون در محصول سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2021-2028

شهرزاد خرم نژادیان؛ زهرا حداد نژاد