نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پایش آلودگی فلزات سمی و غیر سمی خاک محل دفن زباله شهرستان تنکابن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2082-2092

سیده فرزانه سید عصری؛ احمد توانا