نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فلزات سنگین سرب، کادمیوم و آرسنیک در برگ و میوه درختان زیتون مناطق صنعتی و حاشیه بزرگراه‌های اصفهان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 2990-3001

اکبر گندمکار؛ حمیدرضا رحمانی؛ بهمن زمانی کبرابادی


3. ارزیابی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2448-2457

حمیدرضا رحمانی؛ بهمن زمانی کبرابادی