نویسنده = ���������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2187-2195

هدیه علیشیری؛ عاطفه تکلیف؛ حمید آماده؛ حمیدرضا ارباب؛ عسگر خادم وطنی؛ سیدحسین سجادی فر