نویسنده = �������� �������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر آلودگی هوا و رشد اقتصادی بر مخارج مراقبت های بهداشتی در گروه کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر ایران (رهیافت PANEL ARDL)

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3302-3309

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


3. اثر تخریب محیط زیست (افت سطح آب های زیرزمینی) بر نابرابری درآمدی در شهرستان جیرفت

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2343-2351

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ ماشالله سالارپور؛ حمید محمدی