نویسنده = ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. Prioritizing of strategies for the ecological design of urban waste transfer stations using SWOT analysis

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2665-2672

غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی دریابیگی زند؛ آذر واعظی هیر؛ امیر نبی بیدهندی