نویسنده = �������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت (HSE) در مناطق پنجگانه شهرداری نجف‌آباد و پیمانکاران مربوطه

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2336-2342

فرخنده مروی اصفهانی؛ سولماز توتونچیان؛ تورج دانا