نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. Non-Wood Forest Products (NWFPs) in Arasbaran Biosphere reserve, Iran

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2673-2680

سجاد قنبری


2. وابستگی معیشتی مردم محلی به محصولات غیرچوبی ذخیره‌گاه جنگلی فندقلو اردبیل

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2287-2294

فرشاد کیوان بهجو؛ اصغر باقری؛ سجاد قنبری؛ ثمر یوسفی