نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی جریان‌های دریایی در خلیج عمان با استفاده از مدل Mike3D

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2404-2412

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری