نویسنده = ������������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم در استان گلستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2560-2568

مریم کبیری هندی؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی