نویسنده = ���������� �������������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی الگوی پراکنش پناهگاه‌های حیات‌وحش و مهره‌داران در معرض تهدید و حمایت شده کشور

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2838-2857

منا عزیزی جلیلیان؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ کامران شایسته؛ سارا قلی پور؛ علی محمد گنجی


2. ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم در استان گلستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2560-2568

مریم کبیری هندی؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی