نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ابعاد زیست‏ محیطی نظام کشاورزی ارگانیک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2569-2580

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ هادی جاویدی شیروان