نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیامدهای مصرف سموم شیمیایی بر نگرش سیب‌زمینی‌کاران نسبت به کشت ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل).

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2636-2643

ابوالمحمد بندری؛ نیر امامی؛ امید جمشیدی؛ عباس نوروزی