نویسنده = ���������� �������� ��������
ارزیابی خشکسالی استان گیلان در دوره 2030-2011 با استفاده از خروجی مدل‌های گردش عمومی جو

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2628-2635

لادن کاظمی راد؛ حسین محمدی؛ طوبی عابدی