نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در اشکوب درختی تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا در جنگل‌های ارسباران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2801-2806

میلاد صفری؛ ناصر امید؛ کیومرث سفیدی؛ سخاوت آبهشت؛ محمدرضی الهیان